Kullanıcı Sözleşmesi

Anlatablam.com, ücretli üyelik içermemektedir. Kullanıcılar, aşağıda yazılı durum ve şartlar dışında herhangi bir yükümlülük altında bırakılmamakta, sitede serbestçe faaliyet gösterebilmektedirler.

1- İş bu koşullar anlatablam.com internet sitesinin tüm kullanıcıları tarafından Kullanım Şartları’nı içermektedir.

2- anlatablam.com sitesini kullanan kullanıcılar, iş bu koşulların tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt eder.

3- anlatablam.com, Kullanım Şartları’nı tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

4- anlatablam.com, siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz.

5- anlatablam.com, tüm kullanıcıların kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Maddelerde yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6- anlatablam.com, kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerinin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan sorumlu değildir.

7- Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu yorumcuya aittir. Bu sebeple anlatablam.com’a rücu kesinlikle mümkün değildir.

8- anlatablam.com ve diğer kullanıcılar hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

9- anlatablam.com üzerinden kurulan arkadaşlıklarda ve ilişkilerde sorumluluk tamamen o kişilere aittir.

10- “Yorumcular”, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalayamaz ya da iletemez. Kullanıcılardan herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Bu amaçlara yönelik “e-posta zincirleri” kurulamaz; “junk e-posta” gönderilemez. Banka hesap bilgisi, Cep telefonu numarası veya e-posta adresi veremez.

11- Kullanıcılar, bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan, ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez.

12- anlatablam.com, site dahilindeki interaktif alanlarda yorumcuların ve kullanıcıların yazdıklarından, konuştuklarından ya da tartıştıklarından sorumlu değildir; buralarda konuşulan görüşleri paylaşmak durumunda da değildir.

13- anlatablam.com, hiçbir yorumcunun davranışlarından sorumlu değildir. Hiçbir koşulda sitenin kullanımı, içeriği, online ya da offline konumda olsunlar üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan sorumlu değildir.

14- Site içeriğindeki yorum bilgileri hayal gücü ile ve eğlence amaçlı üretilmiştir, doğruluk içermemektedir. Yorumcuların sunduğu içerik çocuklar ve zihinsel yeterliliği olmayanlar için sakıncalı olabilir.

15- Anlatablam.com, üyelerin veya üye olmadan işlem yapan kullanıcıların verdiği bilgilerin yanlışlığından doğan iletişim aksaklıklarından ve işlem hatalarından sorumlu tutulamaz.

16- Anlatablam.com platformu üzerinden bakılan canlı fallarda, kullanıcıların uygunsuz davranış sergilemesi (küfürlü içerik, hakaret ve kişilik haklarına saldırı, vb.) neticesinde anlatablam.com yönetimi görüşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda kullanıcılar görüşme için ödedikleri ücretin iadesini talep hakkına sahip olmadıklarını kabul ve taahhüt eder.

17- Anlatablam.com, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu “Kullanıcı” bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

18-Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir.

19-Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu yorumcuya aittir. Bu Anlatablam.com’a rücu kesinlikle mümkün değildir.

20-Anlatablam.com ve sitedeki “Yorumcular”, hukuken tamamen bağımsız taraflardır.

21-Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.Yorum isterken veya yaparken verilen bilgilerde “Yorumcu” ile mesajlaşma alanlarında kesinlikle yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde yazı yazılamaz.

22-Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak Anlatablam.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir. “Kullanıcı” site ve site üzerindeki interaktif alanlar yoluyla suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez.

23-Anlatablam.com üzerinden kurulan arkadaşlıklarda ve ilişkilerde sorumluluk tamamen o kişilere aittir.

24-Anlatablam.com tüm ziyaretçilerine, kişisel bilgilerini açıklama konusunda maksimum dikkat göstermesini önerir.“Yorumcular”, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalayamaz ya da iletemez.

25-“Kullanıcılardan” herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz.

26-Bu amaçlara yönelik “e-posta zincirleri” kurulamaz; “junk e-posta” gönderilemez.

27-Banka hesap bilgisi, Cep telefonu numarası veya email adresi veremez.“Kullanıcı” bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez.

28-Anlatablam.com, site dahilindeki interaktif alanlarda “Yorumcuların” ve “Kullanıcıların” yazdıklarından sorumlu değildir; buralarda yazılan görüşleri paylaşmak durumunda da değildir.

29-“Kullanıcıya” yapılan yorumların Anlatablam.com’un ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (kullanıcının yorumları başka kişilerle paylaşması) dolayı gelebilecek zararlardan Anlatablam.com sorumlu değildir.

30-Anlatablam.com, hiçbir “Yorumcunun” davranışlarından sorumlu değildir.

31-Hiçbir koşulda sitenin kullanımı, içeriği, online ya da offline konumda olsunlar üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs. dahi olsa sorumlu değildir.

32-Anlatablam.com sitesi içeriğindeki yorum bilgileri hayal gücü ile üretilmiştir, doğruluk içermemektedir, herhangi bir şekilde gelecekten haber vermez, sohbet ve eğlence amaçlı olarak “Yorumcuların” kişisel yorumlarıyla oluşturdukları içerikten ibarettir.

33-Yorumcuların sunduğu içerik çocuklar ve zihinsel yeterliliği olmayanlar için sakıncalı olabilir. Anlatablam.com 18 yaş altı ve zihinsel engellilerin platformu kullanmalarından sorumlu değildir.